Historia szkoły

"Nauczyciele i wychowankowie zakładu, którzy zginęli podczas wojny 1939-1945, męczennicy i bohaterowie w walce o wolną, niepodległą Polskę:

 1. Soliński Mieczysław, naucz. szkół średnich, zastrzelony w Bydgoszczy w 1939 roku
 2. Tymoszczuk Józef, naucz. szkół średnich, wywieziony na Sybir
 3. Szafrański Franciszek, naucz. szkół średnich, ofiara Katynia
 4. Góźdź Czesław, odznaczony orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie krzyżem walecznych , po odbyciu lotów bojowych zginął śmiercią lotnika w Anglii na stanowisku instruktora załóg bojowych w 1943 roku
 5. Ginter Tadeusz, zginął śmiercią lotnika w 1940 roku
 6. Gracz Zygmunt, zginął w Gross Rosen w 1944 roku
 7. Grycz Czesław, zginął śmiercią lotnika w 1940 roku
 8. Jaskuła Leon, aresztowany przez Niemców, zginął w niewiadomych okolicznościach w 1944 roku
 9. Kulesza Leon, za pracę konspiracyjną ścięty w Poznaniu
 10. Łakomy Tadeusz, zginął w obozie koncentracyjnym w Gross Rosen w 1944 roku
 11. Majcherek Leon, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1944 roku
 12. Napierała Stanisław, prawdopodobnie ofiara Katynia
 13. Pawlak Henryk, zginął podczas działań wojennych w 1939 roku
 14. Pietrzak Czesław, zginął w Żabikowie w 1940 roku
 15. Pospieszała Antoni, zginął w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu w 1944 roku
 16. Spychała Magnus, transportowany z obozu koncentracyjnego w Hamburgu, utonął wskutek storpedowania statku wiozącego więźniów w 1944 roku
 17. Szychowiak Edmund, zginął podczas działań wojennych w 1939 roku
 18. Tymkówna Jadwiga, zginęła w Oświęcimiu w 1944 roku. Aresztowana za pracę konspiracyjną, wspomniana w "Otchłani" Kossak-Szczuckiej
     Na podstawie dokumentów otrzymanych podczas Zjazdu Absolwentów z okazji 80-lecia
  istnienia naszej szkoły, który odbył się 9 czerwca 2007 roku, uzupełniam powyższą listę
  ofiar II wojny światowej - uczniów i absolwentów liceum, prosząc jednocześnie o dalsze 
  informacje na ten temat. Chcielibyśmy by powyższy wykaz odzwierciedlał smutną prawdę o 
  losach osób związanych z liceum ogólnokształcącym, by był pełny i zgodny z
  rzeczywistością.
  
 19. Andrzej Kluska - /uczeń LO/ rozstrzelany przez SS w 1943 roku w Krakowie - żołnierz AK
 20. Zbigniew Kluska - /absolwent LO - 1937 r./ rozstrzelany przez SS w 1944 roku w Krakowie - żołnierz AK
 21. Jan Garstecki - /uczeń LO/ zginął w Milanówku w 1944 roku - żołnierz AK
                                  Wpisu dokonał - Zygmunt Mleczak - emerytowany dyrektor szkoły 
  
<< strona główna